Serwis informacyjny

Konferencja "Puszcza Solska i Franciszkanie w okresie Powstania Styczniowego”
23 STYCZNIA 2012 r.

Msza w. w intencji Ojczyzny i konferencja pn. Puszcza Solska i Franciszkanie w okresie Powstania Styczniowego – tak w Bigoraju obchodzono 149 rocznic Powstania Styczniowego. Wród goci znaleli si m.in. parlamentarzyci, samorzdowcy oraz franciszkanie.

Uczczenie 149 rocznicy zrywu narodowego jakim byo Powstanie Styczniowe 1863 roku rozpoczo si Msz w. sprawowan w kociele w. Marii Magdaleny, w intencji Ojczyzny, Powstaców i sp. franciszkanów pracujcych i posugujcych w Puszczy Solskiej. Wród goci obecni byli m. in. pose Piotr Szeliga, wiceprzewodniczcy Rady Powiatu Marian Kurzyna, wicestarosta bigorajski Stanisaw Schodziski, Henryk Grabias – prezes Spoecznego Komitetu Upamitniania Miejsc Pamici Narodowej oraz miejscowi ksia. Franciszkanów reprezentowa ojciec Wiesaw Pyzio – wiceprowincja. Bigorajskie szkoy ponadgimnazjalne reprezentowao kilkudziesiciu uczniów.

Po uroczystociach kocielnych, uczestnicy obchodów 149 rocznicy Powstania Styczniowego zgromadzili si w Auli Franciszkaskiej na konferencja pn. „Puszcza Solska i Franciszkanie w okresie Powstania Styczniowego”. Zebranych przywita Stanisaw Schodziski – jeden z organizatorów.

Gos zabra take ks. Witold Batycki gospodarz miejsca, który zaznaczy, e w czasach kosmopolityzmu trzeba man pamita o bohaterach, którzy w godzinie próby umieli stan w obronie Polski nie szczdzc krwi i potu. -Chyle czoa, przed tymi wszystkimi, którzy podsycaj pami o chwalebnych rocznicach narodowych. Dzikuj za obecno modziey, wychowawcom i wszystkim tym, którzy dzi przyszli pochyli si nad dziejami naszej Ojczyzny mówi ks. Batycki.

Za zaproszenie organizator dzikowa take ojciec Wiesaw Pyzio. Wiceprowincja, mówi o roli franciszkanów w powstaniu styczniowym oraz ich zaangaowaniu w dziaalno duszpastersk na Ziemi Bigorajskiej.

Po czci oficjalnych powita i przemówie, realizowano program Konferencji. O „Nocy styczniowej 1863 r. w klasztorze Puszczy Solskiej” mówi Tomasz Brytan (PTTK). Piotr Flor za przybliy genez i przebieg kasaty Zakonu Franciszkanów w okresie Powstania Styczniowego, za o pomnikach upamitniajce miejsca zwizane z Powstaniem Styczniowym w Puszczy Solskiej mówi Andrzej Czacharowski (PTTK). Konferencj podsumowali Marian Kurzyna (PTTK) oraz Stanisaw Schodziski (Akademia Myli Chrzecijaskiej).

 

ródo: bilgoraj.com.pl

2012-01-26 22:07


KALENDARZ

roda
25
listopada15.00 - Koronka do Miosierdzia Boego

SOWO BOE NA DZI

Festiwal SOLI DEO

KATOLICKIE PRZEDSZKOLE

BEATYFIKACJA MATKI MAGORZATY

Z GALERII

Najnowsze intencje

Matka ukochan prosze Ci o pomoc w uzyskaniu aski dla Michaa. Aby Pan Bg pozwoli mu otrzyma upragniony dokument na ktry oboje czekamy

Matko Boska Nieustajcej Pomocy serdecznie dzikuj Ci za dobre wyniki bada mojej crki, prosz o modlitw o dalsz popraw jej zdrowia, eby ustpi lk, niepokj, bl palca rki, dopom aby podejmowaa mdre decyzje, otaczaj j swoj opiek i udzielaj pomocy w kadym dniu.

Matko Boa Nieustajcej Pomocy bagam Ci pom mi w moich cikich dolegliwociach trawiennych bym moga normalnie funkcjonowa, pomagaj w trudnych chwilach.

Wszystkie intencje

Koci WNMP w 3D

Kalendarium Parafialne

1 XI 1883 r. po wczeniejszej rozbiórce starego frontu naszej wityni wybudowano nowy front z dwiema wieami, wedug planu Goebela z Warszawy.

Dzieje Parafii

Bigoraj i okolice na fotografii